กษัตริย์คืนบัลลังก์

พระเศียรที่หายไป…


พระเศียรที่มีรอยคมมีดเด่นชัด พระกรรณข้างหนึ่งมีรอยเจาะ และพระนาสิกที่ปรากฎรอยโรค หลักฐานทางนิติเวชเหล่านี้ ประกอบกับเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เก็บรักษาไว้อย่างดี ช่วยให้ทีมผู้เชี่ยวชาญยืนยันได้ว่า กะโหลกพระเศียรที่มีการดองรักษาไว้นี้ เป็นของพระเจ้าอองรีที่สี่ กษัตริย์ฝรั่งเศสผู้เป็นที่รักของประชาชน ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์เมื่อปี 1610
พระศพของพระองค์ถูกทำลายในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส พระเศียรสูญหายไปกว่าร้อยปี กระทั่งต้นศตวรรษที่ยี่สิบ มีผู้นำพระเศียรที่เชื่อกันว่าเป็นของพระเจ้าอองรีที่สี่ออกมาประมูลในกรุงปารีส จากนั้นจึงเปลี่ยนมือในหมู่นักสะสมเรื่อยมาจนถึงปลายปี 2010
ปัจจุบัน กะโหลกพระเศียรนี้อยู่ในความครอบครองของผู้สืบราชสกุลคนหนึ่ง หลังจากมีการประกอบพิธีฝังพระศพอีกครั้งที่มหาวิหารแซงเดอนีแล้ว ดวงวิญญาณของพระเข้าอองรีที่สี่คงเสด็จสู่สุคติในที่สุด
เจเรมี เบอร์ลิน
National Geographic 119

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า