การล่มสลายของอาณาจักร “หนู”

หนูเป็นสัตว์ที่ฉลาดและเป็นสัตว์ที่อยู่กันในรูป แบบของสังคม หนูมีช่วงวัยสั้น ๆ และขยายพันธุ์ได้เร็ว นอกจากจะใช้ลองยาแล้ว ก็เป็นสัตว์ที่มนุษย์ชอบนำมาทดลองในเรื่องของสังคมด้วย

มีการตั้งสมมติฐานว่าสังคมที่อยู่ร่วมกันมาก ๆ จนถึงจุด ที่ประชากรมีมากเกินหน้าที่ ประชากรจะเริ่มขาดความสามารถในการควบคุมตนเองต่อสังคม จะเกิดความเสื่อมถอยและค่อย ๆ ล่มสลายลงแม้จะไม่มีความอดอยากขาดแคลนก็ตาม

มีการทดลองโดยการสร้างอาณาจักรของหนูขึ้นมา เรียกว่าจักรวาลหนู เป็นสถานที่ปิดขนาดใหญ่และมีหนูจำนวนหนึ่งอยู่ในนั้น ในพื้นที่นั้นเหมาะแก่การดำรงชีวิตทุกอย่าง มีวัสดุสำหรับทำรัง มีอาหารอุดมสมบูรณ์ อากาศและสิ่งแวดล้อมถูกควบคุมให้เหมาะสมตลอดเวลา ปราศจากผู้ล่าและเชื้อโรค

ทันทีที่หนูกลุ่มแรกเข้าไปอยู่ในนั้น สิ่งแรกที่พวกมันทำก็คือสร้างเผ่าพันธุ์ของพวกมันทันที พวกมันผสมพันธุ์ มีลูกมีหลาน และอยู่ในอาณาจักรนั้นอย่างมีความสุขในช่วงแรก

เนื่องจากหนูเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว ทุก ๆ 55 วัน พวกมันจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ และไม่นานนักพื้นที่นั้นก็เต็มไปด้วยหนู และอาณาจักรที่เคยกว้างพอก็ดูเหมือนจะคับแคบเกินไป มีหนูมากมายที่ไม่มีบทบาททางสังคม พวกมันมีเยอะเกินไป

ถึงแม้จะมีประชากรมาก แต่อาหารและน้ำก็ยังถูกจัดไว้อย่างสมบูรณ์เช่นเดิม ไม่ได้ขาดแคลน ทุกตัวได้กินอิ่ม แม้จะมีพื้นที่น้อยลง ไม่นานนักพวกมันก็ดูเหมือนจะเกิดความระส่ำระสายในสังคม พวกหนูสูญเสียความสามารถในการควบคุมตัวเองขณะอยู่ในสังคม

ตัวผู้จะเข้าโจมตีตัวอื่นแบบสุ่ม ในขณะที่บางตัวก็ไม่ทำอะไร แค่กินนอนและผสมพันธุ์ ไม่นานนักอาณาจักรของหนูก็เริ่มเสื่อมถอยลง พวกมันไม่ทำหน้าที่และเริ่มฆ่ากันเอง

ลักษณะการเสื่อมถอยของสังคมในทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับพวกหนู มีการจำลองอาณาจักรของสัตว์หลายชนิดและพบว่าสุดท้ายแล้วเมื่อประชากรหนาแน่น ขึ้นก็จะประสบปัญหาคล้าย ๆ กัน แม้พวกมันจะไม่ได้อดอยากหรือเป็นโรคก็ตาม

การทดลองลักษณะนี้จึงมักให้ข้อสรุปว่า “ความหนาแน่นของประชากรที่เป็นประเภทเดียวกันในสังคม ทำให้เกิดการล่า และนำมาสู่ความล่มสลาย”

แอดมิน
http://www.cabinetmagazine.org/issues/42/wiles.php
อ่านเพิ่มเติม

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า