คมปัญญา ปรัชญาจีน (II)

คมปัญญา ปรัชญาจีน (II)


Great souls have wills, feeble ones have only wishs.
จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีความตั้งใจ แต่จิตวิญญาณที่อ่อนแอมีแค่ความปรารถนา
He who asks is a fool for five minutes,
but he who does not ask remains a fool forever.

คนที่หมั่นถามจะเป็นคนโง่ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่คนที่ไม่ถามจะเป็นคนโง่ไปตลอดกาล
If you wish to know the mind of a man, listen to his words.
หากอยากรู้ว่าคนผู้นั้นมีจิตใจเป็นอย่างไร จงตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูด
A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
การได้สนทนากับผู้มีปัญญาเพียงครั้งเดียว ดีกว่าการเรียนหนังสือเป็นเวลาสิบปี
To know the road ahead, ask those coming back.
การถามผู้ที่กลับมา ทำให้รู้ถึงถนนหนทางข้างหน้า
Without rice, even the cleverest housewife cannot cook.
เมื่อไม่มีข้าว แม้แต่แม่บ้านที่ฉลาดที่สุดก็หุงข้าวไม่ได้
War does not determine who is right, war determine who is left.
สงครามไม่ใช่ตัวตัดสินว่าใครถูก แต่ตัดสินว่าใครจะมีชีวิตเหลือรอด
The one legged never stumble.คนขาเดียวไม่มีวันเดินสะดุด
He who cannot agree with his enemies is controlled by them.
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับศัตรูของเขา มักเป็นผู้ที่ถูกศัตรูของเขาควบคุม
It is not necessary to light a candle to the sun.
ไม่มีความจำเป็นจะต้องจุดเทียนใต้แสงอาทิตย์

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านทั้งหมด

แอดมิน

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า