คมปัญญา ปรัชญาจีน (IV)

คมปัญญา ปรัชญาจีน (IV)


Rotten wood cannot be carved.
ไม้ที่ผุพังมิอาจนำมาแกะสลักได้
Those who know when they have enough are rich.
คนที่รู้จักพอดีคือคนที่ร่ำรวย
Look for a thing till you find it and you’ll not lose your labor.
จงมองหาสิ่งที่ต้องการจนกว่าจะเจอ จึงจะไม่เสียแรงเปล่า
It take little effort to watch a man carry a load.
มันใช้ความพยายามเพียงน้อยนิดที่จะมองคนอื่นขนสัมภาระ
When the ear will not listen, the heart escapes sorrow.
เมื่อหูไม่ยอมฟัง หัวใจย่อมไม่เศร้าโศก
Virtue cannot live in solitude, neighbors are sure to grow up around it.
ความดีมิอาจอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว มิตรสหายย่อมงอกงามขึ้นรอบ ๆ มัน
Everything has its beauty but not everyone sees it.
ทุกอย่างมีความงามในตัวเอง ทว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็น
You must judge a man by the work of his hands.
จงตัดสินคนจากผลงานของเขา
The sun will shine on those who stand before it shines on those who kneel under them.
แสงอาทิตย์ย่อมส่องถึงผู้ที่ยืนก่อนผู้ที่นั่งอยู่ข้างล่าง
If you don’t stand for something, you will fall for that thing.
หากไม่ยืนหยัดที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะล้มเหลวในสิ่งนั้น

แอดมิน

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า