คมปัญญา ปรัชญาจีน (V)

คมปัญญา ปรัชญาจีน (V)
Crows everywhere are equally black.
อีกาไม่ว่าที่ไหนก็ดำเท่ากันทุกตัว
Dream different dreams while on the same bed.
แม้จะนอนเตียงเดียวกัน ก็มีความฝันต่างกันได้
Even a hare will bite when it is cornered.
แม้แต่กระต่ายป่าก็อาจกัดได้ หากมันถูกต้อนจนมุม
Forget injuries, never forget kindnesses.
จงลืมความอยุติธรรม แต่อย่าลืมความเมตตากรุณา
How can you expect to find ivory in a dog’s mouth?
จะหวังงาสวยงามจากปากสุนัขได้อย่างไร?
It is easy to dodge a spear that comes in front of you
but hard to keep harms away from an arrow shot from behind.
ช่างง่ายเหลือเกินที่จะหลบหอกที่พุ่งเข้ามาข้างหน้า
แต่กลับยากยิ่งที่จะหลบธนูที่พุ่งเข้ามาข้างหลัง
Judge not the horse by his saddle.
อย่าตัดสินม้าจากอาน
The longer the night lasts, the more our dreams will be.
ยิ่งค่ำคืนยาวนานเท่าใด ความฝันยิ่งอยู่ได้นานเท่านั้น
Make happy those who are near, and those who are far will come.
จงทำให้คนใกล้ตัวมีความสุข แล้วคนที่อยู่ไกลจะมาหาเอง
One never needs their humor
as much as when they argue with a fool.

คนไม่ต้องการอารมณ์ขัน
มากเท่าเมื่อยามที่เขาเถียงกับคนโง่เขลา

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านทั้งหมด

แอดมิน

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า