ความจริงที่บิดเบือน

แผนที่ต่าง ๆ ล้วนให้ภาพของโลกที่ผิดส่วน

เชื่อหรือไม่ว่าเราไม่สามารถสร้างแผนที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบได้?

เราใช้แผนที่เมื่อเราต้องการหาเส้นทาง แผนที่เมืองนั้นเข้าใจง่ายเพราะมีเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการ เช่น ถนนและทางรถไฟ หากมีรายละเอียดต่าง ๆ ทุกอย่างตามความเป็นจริง เราจะสับสน ผู้ทำแผนที่จึงต้องเลือกว่ารายละเอียดใดสำคัญที่สุด
กัปตันเรือทุกคนรู้ว่าไม่มีแผนที่เดินเรือไหนครอบคลุมโลกทั้งใบได้ เพราะหากแผนที่ถูกต้องแม่นยำมากตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตร พื้นที่แถบขั้วโลกทั้งสองก็จะผิดส่วนมาก หรือไม่ก็กลับกันไปเลย
ในศตวรรษที่ 19 มีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างแผนที่ของโลกทรงกลมให้เป็นแบบแบนราบ แล้วระยะทางทั้งหมดจะถูกต้องตามมาตราส่วน
เหมือนที่นักภูมิศาสตร์สร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์ นักฟิสิกส์ก็สร้างแผนที่ของความจริงรอบตัวเราเช่นกัน นั่นคือ ชุดของสมการและกฎที่อธิบายถึงส่วนต่าง ๆ ของโลก ที่นักฟิสิกส์มักเรียนกมันว่า “แบบจำลอง” ประโยชน์ของมันคือ การนำเสนอแนวคิดทั่วไปของสิ่งต่าง ๆ ด้วยการรวบรวมความจริงในส่วนที่จำเป็นเข้าด้วยกัน การคำนวณทางฟิสิกส์จำนวนมากเกิดขึ้นได้ก็เพราะแบบจำลองต่าง ๆ ที่นำมาใช้ถูกทำให้เรียบง่ายกว่าความจริงมาก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
นักฟิสิกส์และแบบจำลองต่าง ๆ อาจอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับกัปตันเรือ นั่นคือ พวกเขาทราบดีว่าไม่มีแบบจำลองที่บอกเล่าถึงจักรวาลโดยรวมที่แวดล้อมเราอยู่ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด ทุกวันนี้ เรามีแบบจำลองที่ดี ที่บอกเล่าถึงความจริงส่วนเล็ก ๆ หลาย ๆ ส่วน แต่ยังไม่มีทฤษฎีที่ครอบคลุมทุกสิ่ง คำถามก็คือ มีแบบจำลองอันสมบูรณ์แบบสำหรับจักรวาลทั้งหมดอยู่จริงหรือ และทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแท้ที่จริงอาจมีอยู่เพียงในอุดมคติ เหมือนกับแผนที่โลกแนวระนาบ ที่ไม่มีวันสมบูรณ์…

แอดมิน

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า