ความซับซ้อนของลวดลาย

ลวดลายมีความหมายกว่าที่คิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ย่อมมีเหตุผลบางประการให้มันเป็นเช่นนั้น เคยสงสัยไหมว่าทำไมสัตว์บางประเภทถึงต้องมีลวดลาย ลวดลายเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นสิ่งที่มีแบบแผนหรือไม่ และมีความหมายอะไรกับพวกมัน ?
วิลเลียม แอลเลน จากมหาวิทยาลัยบริสตอล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการถอดรหัสลายเสือดาวและสัตว์อื่น ๆ ในวงศ์แมว หลังจากเปรียบเทียบภาพถ่ายเสือดาวกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของพัฒนาการลวดลายข้างลำตัวแล้ว แอลเลนและทีมงานสรุปว่า…

“รูปแบบขนอันสลับซับซ้อนหลายแบบ มีความเกี่ยวข้องกับถิ่นอาศัย” กล่าวคือ เสือหรือแมวที่มีลายจุดมักอยู่ในสภาพแวดล้อมปิด เช่น ป่า ส่วนพวกที่มีขนสีเดียวล้วนมักอยู่ในที่โล่ง อีกทั้งพฤติกรรมของพวกมันยังมีผลกับลายหรือสีขนอีกด้วย เช่น สัตว์ที่อยู่ท่ามกลางต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ และออกล่าในเวลากลางคืน มักมีสีขนและลวดลายที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
แอลเลนกล่าวว่า “วิวัฒนาการนี้ยังคงดำเนินต่อไป บางทีในอนาคต เราอาจได้เห็นเสือดาวที่มีลายพาดกลอน หรือเสือลายพาดกลอนที่มีจุดก็ได้…ธรรมชาติจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกมัน…”
เอริน ฟรายร์ แมกเดอร์มอตต์

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า