ความมหัศจรรย์ของดอกเบี้ย

ความมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อปี

ทุกคนได้เรียนรู้วิธีคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละมาตั้งแต่ชั้นประถม มันเป็นเรื่องแสนง่ายที่ใครก็คิดออก แต่น้อยคนจะรู้ว่ามีความลับสุดวิเศษบางอย่างฝังอยู่ในเรื่องง่าย ๆ นี้
ความลับของเงินที่คนรวยมักจะรู้ แต่คนทั่วไปไม่เคยสังเกตเห็น นั่นคือพลังของดอกเบี้ยเพียงปีละ 10% หรือการทำเงิน 100 บาท ให้ได้กำไรเพียงปีละ 10 บาท มันมหัศจรรย์ตรงไหน ลองมาดูตัวอย่างกัน…
สมมติตัวละครเป็น นายA และ นายB
นายA เริ่มเก็บเงินเดือนละ 2,000 บาท ตอนอายุ 25 ปี และเลิกเก็บเงินเมื่ออายุ 35 ปี นั่นคือ เขาใช้เวลา 10 ปีในการเก็บเงิน…
นายB เริ่มเก็บเงินช้ากว่านายA 5 ปี เพราะช่วงวัยรุ่นมัวแต่เที่ยวเล่น เขาเริ่มเก็บเงินเดือนละ 2,000 บาท ตอนอายุ 30 ปี จนกระทั่งอายุ 65 ปี นั่นคือ เขาใช้เวลา 35 ปีในการเก็บเงิน…
หากทั้งสองคนเก็บเงินใส่กระปุกไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้เอาไปทำอะไรเลย จะได้ผลลัพธ์ดังนี้
นายA ขณะที่มีอายุ 65 ปี จะมีเงิน = 2,000 x 12 x 10 = 240,000 บาท
นายB ขณะที่มีอายุ 65 ปี จะมีเงิน = 2,000 x 12 x 35 = 840,000 บาท
แต่ถ้าหากทั้งสองคนทำเงินเก็บไปลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นเพียง 10% ต่อปี พลังของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้
นายA ขณะที่มีอายุ 65 ปี จะมีเงิน = 7,340,000 บาท
นายB ขณะที่มีอายุ 65 ปี จะมีเงิน = 7,150,000 บาท
จะเห็นว่า
– ดอกเบี้ยเพียง 10% ต่อปี ทำให้ทั้งคู่มีเงินเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าตัวจากเงินเก็บของพวกเขา
– ดอกเบี้ยทำให้นายA มีเงินมากกว่านายB เมื่ออายุ 65 ปี ทั้งที่นายB ทำงานมากกว่า
– ในปีที่ 66 ดอกเบี้ย 10% จะทำให้พวกเขามีเงินเพิ่มอีกประมาณ 700,000 บาท

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า