จุดอ่อนของเพชร

เราจะตัดเพชรได้อย่างไร?

เคยได้ยินมาว่าการจะตัดเพชรต้องใช้เพชรเท่านั้น เพราะเพชรเป็นแร่ที่แข็งมากที่สุดในโลก แต่มันก็ยังน่าสงสัยที่ว่าหากมันแข็งขนาดนั้นแล้ว จะใช้เพชรตัดกันเองได้อย่างไรเพราะมันก็ต่างแข็งเหมือนกัน หรือว่ามีเพชรที่แข็งกว่าเพชรงั้นหรือ?
คำตอบไม่ได้อยู่ที่ความแข็ง แต่อยู่ที่เทคนิคนั่นเอง ถึงแม้จะเป็นเพชรแต่ก็มีจุดอ่อนของมันเช่นกัน…
เพชรเป็นแร่ที่แข็งที่สุดในโลกเท่าที่เรารู้จัก แต่ไม่ใช่ว่าเราจะตัดมันไม่ได้ เพชรจำเป็นต้องตัดและรับการเจียระไน เพราะก้อนเพชรดิบ ๆ ไม่ได้มีความสวยงามในตัวเองสักเท่าไหร่ แต่เหตุที่มันเป็นอัญมณียอดปรารถนา อาจเป็นเพราะว่าแม้แต่การเจียระไนมันก็ยังต้องใช้เพชรนั่นเอง

หลักสำคัญในการเจียระไน คือ เพชรนั้นมีความแข็งไม่เท่ากันในทุกทิศทาง ถ้าทุกส่วนของผลึกเพชรแข็งเท่ากันหมด การเจียระไนก็เกือบเป็นไปไม่ได้ ซึ่งการเข้าใจเรื่องนี้ต้องมองลงไปในโครงสร้างของเพชรอย่างใกล้ชิด
เพชรเกิดจากอะตอมคาร์บอนที่เรียงตัวกันเป็นโครงสร้างตารางผลึกสมบูรณ์แบบ แต่ละอะตอมยึดกับอะตอมอื่นอีกสี่อะตอม ผลึกเพชรเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบผลึกลูกบาศก์ ซึ่งเป็นระบบผลึกที่ซับซ้อนน้อยที่สุดและสมมาตรที่สุด หมายความว่า เราสามารถบรรจุระบบพิกัดที่แกนสามแกนยาวเท่ากันและตั้งฉากกันลงไปในผลึกเพชรได้
ระบบผลึกลูกบาศก์ที่ง่ายที่สุดคือลูกบาศก์ ผลึกเพชรอาจก่อตัวเป็นลูกบาศก์ได้ แต่ส่วนใหญ่ผลึกเพชรจะก่อตัวเป็นทรงแปดหน้ามากกว่า (เป็นลักษณะของพีระมิดสองอันที่เอาฐานมาประกบกัน) เพชรจะแข็งที่สุดในทิศทางขนานกับพื้นผิวทรงแปดหน้า และอ่อนที่สุดในทิศทางขนานกับพื้นผิวลูกบาศก์
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดเพชรจะถูกเคลือบด้วยผงเพชร ซึ่งจะถูกจัดเรียงในมุมต่าง ๆ กัน ทำให้มีส่วนที่แข็งที่สุดในทุกมุม ขณะที่เอาเพชรมาตัดจึงจะมีผงบางชิ้นที่แข็งกว่าเพชรที่กำลังตัด เว้นแต่จะไปเจอหน้าที่เป็นทิศทางที่แข็งที่สุดจึงจะตัดไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ต้องเอียงเครื่องมีตัดเพชรเล็กน้อยให้ทำมุมกับทิศทางที่แข็งที่สุด และด้วยเทคนิคดังกล่าวมานี้ ทำให้เราสามารถตัดแร่ที่แข็งที่สุดในโลก ด้วยแร่ที่แข็งที่สุดในโลกได้
แอดมิน

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า