ซวยแล้วล่ะ…ถ้าคุณเป็นคน “หน้าใหญ่”

การวิจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ล่าสุดเผยว่า “คนเราจะแสดงความเห็นแก่ตัวมากกว่า เมื่อต้องทำงาน หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มีใบหน้าใหญ่(กว้าง)” 

เป็นความซวยของคนทีมีใบหน้าใหญ่แล้วล่ะ เหตุมันเกิดจากเมื่อปีที่แล้ว อาจารย์ด้านการบริการจัดการจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่า คนที่มีลักษณะใบหน้ากว้างดูเหมือนมีแนวโน้มที่จะคดโกงและพูดโกหกเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าผู้ที่มีลักษณะใบหน้าแคบ

การศึกษาล่าสุดเชื่อว่า “ความเห็นแก่ตัวของผู้ที่มีลักษณะใบหน้ากว้าง เป็นการตอบสนองคำตัดสินของสังคม” เพราะการศึกษาด้านจิตวิทยาพบว่า ผู้คนมักรู้สึกว่าคนที่มีลักษณะใบหน้ากว้างนั้นดูก้าวร้าวและเชื่อถือไม่ค่อยได้ ดังนั้น ผู้คนจึงมักแสดงความเห็นแก่ตัวและความไม่ไว้วางใจต่อผู้ที่มีลักษณะใบหน้ากว้างมากกว่าคนอื่น ๆ โดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้คนเหล่านั้นตอบสนองด้วยความเห็นแก่ตัวเช่นกัน 

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ประกอบด้วยการทดลองหลายหัวข้อ ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างและผู้ร่วมทำการทดลองนับร้อยคนในแต่ละการทดลอง แรกสุดนักวิจัยพบว่า ผู้ที่มีลักษณะใบหน้ากว้างดูเหมือนจะมีความเห็นแก่ตัวมากกว่าจริง ๆ เวลาที่แบ่งส่วนหรือจัดสรรทรัพยากรระหว่างตนเองกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วน โดยที่เขาเองก็ยังไม่เคยเห็นว่าหุ้นส่วนของเขาหน้าตาเป็นยังไง

การทดลองต่อมา นักวิจัยนำภาพของหุ้นส่วนมาแสดงให้ดู บางคนเห็นภาพในลักษณะที่ใบหน้าของหุ้นส่วนถูกปรับให้กว้างกว่าปกติ ในขณะที่บางคนเห็นภาพใบหน้าคน ๆ เดียวกันแต่ถูกทำให้แคบกว่า ปรากฏว่า ผู้ที่คิดว่าหุ้นส่วนของตนมีใบหน้ากว้างนั้นมักคาดการณ์ว่าอีกฝ่ายจะต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวแน่นอน จึงเลือกวิธีแบ่งส่วนแบบเห็นแก่ตัวไว้ก่อน ส่วนผู้ที่คิดว่าคนเองได้ทำงานกับคนที่มีใบหน้าแคบ ๆ กลับรู้สึกอยากให้ความร่วมมือมากกว่า และเลือกสิ่งที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

การทดลองต่อมา ผู้ทำการทดลองได้บอกกับผู้เข้าร่วมทดลองว่า หุ้นส่วนของเขาเลือกจัดสรรทรัพยากรอย่างไร ก่อนที่จะให้เขาเลือกเองอีกครั้ง ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองจะเลือกทำ เหมือนอย่างที่หุ้นส่วนของเขาเลือกทำ คือ ถ้าเขาคิดว่าหุ้นส่วนของเขาเลือกปฏิบัติอย่างเห็นแก่ตัว เขาก็จะแสดงความเห็นแก่ตัวด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ผู้ที่คิดว่าหุ้นส่วนของเขาเลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เขาก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกัน

นักวิจัยจึงเขียนสรุปรายงานออกมาว่า…

“ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มีใบหน้ากว้าง มักได้รับประสบการณ์การถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ให้ความร่วมมือ และถูกสังคมยัดเยียดการแข่งขันให้มากกว่าผู้ที่มีใบหน้าเรียวแคบ ทำให้พวกเขามีนิสัยค่อนไปทางเห็นแก่ตัวสะท้อนกับคำตัดสินนั้น เพราะการปฏิบัติที่แตกต่างของสังคมอาจเป็นตัวกำหนดบุคคลิกและนิสัยของบุคคลได้ เช่น เห็นแก่ตัว ชอบแข่งขัน หรือ ชอบความยุติธรรม และให้ความร่วมมือ” 

อย่างไรก็ตาม มูลเหตุที่แท้จริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

ผลการศึกษานี้เพียงแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีใบหน้าใหญ่และกว้าง มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับนิสัยก้าวร้าวเห็นแก่ตัว จนทำให้ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไป หรือผู้คนอาจจะคิดว่าผู้ที่มีใบหน้าใหญ่ เป็นคนที่ดูมีความแข็งกร้าวและรู้สึกเกี่ยวพันไปถึงลักษณะนิสัย

นอกจากนี้ การศึกษานี้ไม่ได้มีการควบคุมลักษณะเฉพาะของใบหน้า และไม่ได้เฉพาะเจาะจงความกว้างแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบว่าลักษณะเฉพาะของใบหน้านั้นมีผลกระทบต่อผลการทดลองหรือไม่ 

ดังนั้น มันจึงเหมือนเป็นเพียงการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของกฎทองทางสังคมข้อหนึ่งคือ “เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร เราก็จะได้รับการปฏิบัติตอบอย่างเดียวกัน” และมันคงจะดีกว่าถ้าเราไม่ตัดสินหนังสือที่หน้าปก

แอดมิน
http://www.popsci.com/science/article/2013-09/got-wide-face-youre-making-everything-terrible
photo: Wide Face Courtesy UC Riverside

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า