ดาวทะเลจะ “ระเบิดตาย” ในน้ำจืด

ถ้าเราเอาปลาดาวหรือดาวทะเลใส่ไว้ในน้ำจืด
ตัวของมันจะค่อย ๆ บวมเป่งและแตกตายไปในที่สุด
ทั้งนี้เพราะสัตว์น้ำจะมีกลไกการควบคุมความเข้มข้นของ
สารละลายในร่างกายของมันให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัย
เรียกว่า “การควบคุมสมดุลออสโมซิส”
ปลาที่มีร่างกายพัฒนากว่าสามารถปรับสมดุลนี้ได้บ้าง
แต่ดาวทะเลไม่สามารถทำได้…

เมื่ออยู่ในน้ำทะเล น้ำในเซลล์ของดาวทะเลจะมีความ
เข้มข้นของเกลือเท่ากับน้ำทะเลภายนอก มันจึงอยู่ใน
ภาวะสมดุล คือ น้ำที่เข้า-ออกจากเซลล์ผ่านเยื่อเลือกผ่าน
มีปริมาณเท่า ๆ กัน

แต่ถ้าเราเอามันไปโยนใส่ในน้ำจืด ของเหลวในเซลล์
จะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำภายนอก ทำให้เกิดการออสโมซิส
นั่นคือ โมเลกุลน้ำจะเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความ
เข้มข้นต่ำผ่านเยื่อเลือกผ่านไปยังสารละลายที่มีความ
เข้มข้นมากกว่า น้ำจึงจะค่อย ๆ แพร่เข้าไปในเซล์ดาวทะเล
มากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดเซลล์ก็บวมจนแตก และตายไป…

แอดมิน
http://wiki.answers.com/Q/Why_would_a_marine_sea_star_that_was_placed_in_freshwater_die#slide=1
เพิ่มเติม

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า