นามสกุลที่ไซไฟมาก

มีชายชาว เยอรมันคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.1904-ค.ศ.1985 มีชื่ออยู่ในกินเนสบุคส์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975-ค.ศ.1985 ในฐานะผู้ที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ชื่อของเขามีทั้งหมด 746 ตัวอักษร เฉพาะนามสกุลของเขายาว 590 ตัวอักษร

ชื่อของเขาคือ…

Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Wolfe­schlegelstein­hausenberger­dorffvoraltern­waren­gewissenhaft­schaferswessen­schafewaren­wohlgepflege­und­sorgfaltigkeit­beschutzen­von­angreifen­durch­ihrraubgierigfeinde­welyche­voraltern­zwolftausend­jahres­vorandieerscheinen­wander­ersteer­dem­enschderrassumschiff­gebrauchlicht­als­sein­ursprung­von­kraftgestart­sein­lange­fahrt­hinzwischen­sternartigraum­auf­der­suchenach­diestern­welche­gehabt­bewohnbar­planeten­kreise­drehen­sich­und­wohin­der­neurasse­von­verstandigmen­schlichkeit­konnte­fortplanzen­und­sicher­freuen­anlebens­langlich­freude­und­ruhe­mit­nicht­ein­furcht­vor­angreifen­von­anderer­intelligent­geschopfs­von­hinzwischensternartigraumhi, Senior.

มีคนพิสูจน์ว่านามสกุลของเขาน่าจะไม่ได้ตั้งขึ้นตลกๆนะ เพราะมันสามารถแปลได้เป็นเรื่องเป็นราวด้วย ซึ่งก็ถอดความออกมาได้ ดังนี้…

“คนเลี้ยงแกะยุคก่อนประวัติศาสตร์ผู้สามารถดูแลแกะของเขาได้เป็นอย่างดีและ ปกป้องพวกมันอย่างแข็งขันจากการโจมตีของศัตรูจากดวงดาวผู้มาเยือนโลกมนุษย์ เมื่อ 12,000 ปีที่ผ่านมา ด้วยยานอวกาศที่มีแสงเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน เริ่มการเดินทางอันยาวนานในอวกาศที่เต็มไปด้วยดวงดาวเพื่อค้นหาดวงดาวซึ่ง เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรเอื้อต่อการอยู่อาศัย เพื่อที่มนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกว่าจะสามารถเจริญเติบโต และอาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุขไปตลอดชีวิต และอยู่ได้อย่างสงบสุขโดยปราศจากความเกรงกลัวต่อการโจมตีของสิ่งมีชีวิตผู้ ชาญฉลาดอื่นๆจากนอกอวกาศ”

ζ-Zeta S.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfe+585,_Senior
อ่านเพิ่มเติม

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “นามสกุลที่ไซไฟมาก”

  1. Sh@d0W_F[i]GuRe says:

    – ที่สำคัญคือมี senior…
    แสดงว่าต้องมี Junior หรือ the third ตามมาแน่นอน

    ปล. ชื่อตานี้ใช้ตัวอักษร A-Z ครบด้วย ทึ่งในความสามารถคนตั้งชื่อจริงๆ

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า