ปลาไฟฟ้าแรงสูง

ปลาผลิตไฟฟ้าแรงสูง

ปลาหลายกลุ่ม เช่น ปลาไหลไฟฟ้า ปลาดุกไฟฟ้า ปลากระเบนบางชนิด และปลาสตาร์เกเซอร์บางชนิด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แรงถึงหลายร้อยโวลต์ นอกจากนี้ยังมีปลาที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้อย่างอ่อน ๆ อยู่หลายชนิด แต่ไม่ว่าจะเป็นปลาไฟฟ้าประเภทใด จุดประสงค์ในการมีไฟฟ้าของมันก็คือ เพื่อใช้ในการป้องกันตัวจากศัตรูหรือเพื่อช็อตเหยื่อให้หมดสติ
ปลาไฟฟ้ามีอวัยวะผลิตไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทชนิดพิเศษในแง่วิวัฒนาการ อวัยวะเหล่านี้ปรับเปลี่ยนมาจากเซลล์กล้ามเนื้อธรรมดาในตัวปลา ซึ่งทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าอยู่แล้ว เซลล์กล้ามเนื้อดังกล่าวสูญเสียความสามารถในการหดตัว แต่เพิ่มความสามารถในการสะสมแรงดันไฟฟ้า และทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เซลล์พิเศษเหล่านี้เรียกว่าอิเล็กโทรไซต์ (electrocytes)
ในกรณีของปลาไหลไฟฟ้าซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำอะเมซอน และมีความยาวมากที่สุดถึง 2.5 เมตรนั้น กล้ามเนื้อครึ่งหนึ่งของมันถูกแปลงให้เป็นอวัยวะผลิตไฟฟ้าที่ช็อตเหยื่อได้ด้วยไฟแรงถึง 600 โวลต์ อวัยวะผลิตไฟฟ้าของปลาชนิดนี้มีความยาวเกือบตลอดลำตัว และมีลักษณะเป็นแผ่นเรียงกันจำนวนหลายพันแผ่น แต่ละแผ่นผลิตไฟฟ้าได้ราว 1/10 โวลต์
ปลาอื่น ๆ อีกหลายชนิดมีอวัยวะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าอยู่บนลำตัว โดยตัวรับสัมผัสไฟฟ้านี้จะมีอยู่ 2 แบบ คือ ตัวรับรูปกระเปาะ ซึ่งทำหน้าที่รับสัมผัสไฟฟ้าแบบพาสซีฟ และตัวรับรูปทรงคล้ายปมรากพืช ทำหน้าที่รับสัมผัสไฟฟ้าแบบแอ็คทีฟ
ในแบบพาสซีฟปลาจะคอยตรวจจับสนามไฟฟ้าอ่อน ๆ ที่สัตว์ตัวอื่นปล่อยออกมา เช่น ปลาฉลามบางพันธุ์สามารถรับรู้สนามไฟฟ้าจากเหยื่อที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นทรายได้ ส่วนแบบแอ็คทีฟ ปลาจะสร้างสนามไฟฟ้าอ่อน ๆ ล้อมรอบตัวมันซึ่งมีลักษณะคล้ายฟลักซ์ไฟฟ้าที่อยู่รอบแท่งแม่เหล็ก เมื่อสัตว์อื่นผ่านเข้ามาในสนามไฟฟ้านี้ ปลาก็จะสัมผัสได้ถึงการรบกวนทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้
ปลาไฟฟ้ามี 3 ประเภท แบ่งตามความแรงของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ และความสามารถในการรับสัมผัสไฟฟ้า โดยทั่วไปปลาที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ก็จะรับสัมผ้สไฟฟ้าแบบพาสซีฟได้ด้วย แต่จะมีบางชนิดเท่านั้นที่สามารถรับสัมผัสแบบแอ็คทีฟได้
1. ปลาไฟฟ้าแรงสูง
ปลาไหลไฟฟ้า : 600 โวลต์ : แอ็คทีฟ และ พาสซีฟ
ปลาดุกไฟฟ้า : 350 โวลต์ : พาสซีฟ
ปลากระเบนไฟฟ้า : 220 โวลต์ : พาสซีฟ
ปลาสตาร์เกเซอร์ไฟฟ้า : 50 โวลต์ : พาสซีฟ
2. ปลาไฟฟ้าแรงต่ำ
ปลาไนฟ์ฟิช : 1 โวลต์ : แอ็คทีฟ และ พาสซีฟ
ปลาเอเลแฟนท์ฟิช : 1 โวลต์ : แอ็คทีฟ และ พาสซีฟ
ปลาสเกต : 1 โวลต์ : พาสซีฟ
3. ปลาที่สามารถรับสัมผัสไฟฟ้าได้อย่างเดียว
ปลาดุก : พาสซีฟ
ปลาแพดเดิลฟิช : พาสซีฟ
ปลากระเบน : พาสซีฟ
Tina Frederiksen/Karen Grubbe

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า