พิสูจน์ความน่าจะเป็นในการโยนเหรียญ

ตามที่เราเคยเรียนกันมาในเรื่องความน่าจะเป็นของการโยนเหรียญนั้น มันจะมีโอกาสออกหัวหรือก้อย เป็น 50:50 แต่จากการทดลองของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ให้เห็นว่า โอกาสในการโยนเหรีญให้ออกหัวหรือก้อยนั้น แท้ที่จริงแล้ว “ไม่ใช่” 50:50

โอกาสในการโยนเหรียญว่าจะออกด้านใดมากกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการโยน และไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบสุ่ม การทดลองโยนเหรียญเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้ ทำโดยการบันทึกผลการโยนเหรียญหลายพันครั้ง แล้วสังเกตการณ์ด้วยกล้องความเร็วสูง ได้ผลสรุปออกมาว่า โอกาสที่แท้จริงคือ 51:49 ต่างหาก

การทดลองเผยให้เห็นว่า ในการโยนเหรียญนั้น หากผู้โยนหงายด้านไหนขึ้นก่อน โอกาสที่จะออกด้านนั้นก็มีมากกว่า ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสในการออกหัวก้อย ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มเสมอไป แต่เป็นเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับกฏของฟิสิกส์

แต่ก็แน่นอนว่าหากการโยนเหรียญแต่ละครั้งถูกกระทำภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเป๊ะ โอกาสที่เหรียญจะหมุนแล้วออกหัวหรือก้อยนั้นย่อมเท่ากัน แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ คนเราไม่สามารถทำได้ เพราะเงื่อนไขที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยมาก ๆ เช่น ความเร็ว แรง มุมของการดีดเหรียญ ความสูงของเหรียญจากพื้น และด้านของเหรียญที่หงายขึ้นตอนเริ่มโยน ก็มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่ออกมามากพอที่จะทำให้ความน่าจะเป็นในการโยนเหรียญให้ออกหัวหรือก้อยนั้น ไม่ใช่ 50:50 แล้ว

แอดมิน

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า