ฟันคุด มีไว้ทำอะไร?

พระเจ้าสร้างฟันคุดมาให้หมอฟัน

ปัจจุบันฟันกรามซี่ในสุดของมนุษย์นั้นไม่มีประโยชน์ แถมยังมีโทษอีก คือ มันชอบล้มฟุบลงไปกลายเป็นฟันคุด จนหลายคนคิดว่า ฟันคุดเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทันตแพทย์มีงานทำโดยเฉพาะ ไม่ได้มีประโยชน์อย่างอื่นเลย
แต่ช้าก่อน…ที่จริงธรรมชาติไม่ได้ลำเอียงสร้างฟันคุดขึ้นมาเพื่อสิทธิประโยชน์ของหมอฟันหรอก แต่ถ้างั้นทำไมร่างกายจึงต้องลงทุนเสียเวลาและสิ้นเปลืองสารอาหารในการสร้างฟันกรามซี่ในสุดให้เป็นฟันคุดด้วย?
คำถามนี้สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลของวิวัฒนาการ…
มีนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านวิวัฒนาการจากหลายสำนัก ได้พยายามให้เหตุผลและคำอธิบายในเชิงวิวัฒนาการของฟันกรามไว้หลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือ…
ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วในสมัยโลราณที่บรรพบุรุษของมนุษย์เรายังไม่รู้จักใช้เครื่องมือหั่นเนื้อ แล่เนื้อดิบ ๆ ที่ติดกระดูก แถมยังไม่รู้จักกระบวนการปรุงอาหารให้สุกจนเปื่อย หรือนิ่มขึ้นจนย่อยง่าย เคี้ยวสะดวกเหมือนทุกวันนี้ สมัยนั้นฟันกรามซี่ในสุดจึงเคยมีประโยชน์และถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียว
ทว่าเมื่อกาลเวลาผ่านไปนาน ๆ เข้า พฤติกรรมการกินของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ฟันกรามซี่ในสุดที่เคยโผล่ออกมาใช้งานอย่างเต็มภาคภูมิค่อย ๆ หมดบทบาทลง จนกลายเป็นส่วนเกินอย่างฟันคุดนั่นเอง
แอดมิน

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า