วงกลมหินประหลาดแถวขั้วโลก

ในบางพื้นที่แถบอาร์กติก หากมองจากที่สูงจะเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างหนึ่งอยู่มากมาย นั่นคือ “วงกลมหิน (stone circle)”

ลักษณะของมันคือเป็นวงกลมที่ก่อตัวด้วยหิน มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 เซนติเมตรไปจนถึงหลายเมตรก็มี และอาจมีรูปอื่นด้วย เช่น รูปหลายเหลี่ยม และรูปลายทาง

แต่ก่อนมันก็เคยเป็นสิ่งแปลกประหลาดอย่างหนึ่ง แต่ปัจจุบันมีผู้อธิบายถึงการเกิดของมันเอาไว้แล้วว่า…

มันเกิดจากกระบวนการจับตัวแข็งและกระบวนการละลายน้ำแข็งในพื้นดิน โดยวัสดุเนื้อดินที่แตกต่างกัน วัสดุที่มีความหยาบกว่าจะก่อตัวเป็นวง โดยมีวัสดุที่เล็กและละเอียดอยู่ตรงกลาง ส่วนที่เกิดเป็นรูปอื่น ๆ นั้น หากสังเกตดูแล้วจะพบไม่มีความแตกต่างของหินหรือวัสดุที่เกิด (อาจเป็นหินชนิดเดียวกับที่เกิดรูปวงกลม) แต่ที่แตกต่างคือวิธีการเกิดและพื้นผิวของการเกิดในแต่ละบริเวณต่างหาก

การเกิดรูปร่างต่าง ๆ ดังกล่าว เกิดจากกระบวนการที่แตกต่างกันสองอย่างคือ เกิดผลึกน้ำแข็งในดินที่กำลังจับตัวแข็ง ทำให้เกิดการแยกประเภทของหินและดิน โดยการผลักอนุภาคประเภทเดียวกันไปในทิศเดียวกัน ส่วนอีกอย่างคือ โครงสร้างหินถูกบีบเนื่องจากดินที่อยู่รอบ ๆ จับตัวแข็ง กลไกนี้เองที่ยึดเนื้อหินให้มีโครงสร้างยาว

ถ้ากลไกการแยกประเภทเกิดขึ้นมากกว่าก็จะก่อตัวเป็นวงกลมหิน แต่ถ้ากลไกการบีบตัวเกิดขึ้นมากกว่าก็จะก่อตัวเป็นรูปหลายเหลี่ยม แต่ถ้าหากเกิดขึ้นในพื้นที่ลาดชันก็จะมองเห็นเป็นรูปลายทาง ดังนี้เป็นต้น

แอดมิน
SCIENCE ILLUSTRATED  3/2011
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2665675.stm

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า