“ส้ม” เกิดก่อน “สีส้ม”

มันก็คล้ายๆกับเคสไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน คือ ส้ม ถูกเรียกว่าส้มเพราะมันมีสีส้ม หรือ สีส้ม ถูกเรียกว่าสีส้ม เพราะมันสีเดียวกับส้มกันแน่?

อะไรเป็นต้นแบบของคำว่า “ส้ม” ผลไม้ หรือ สี?

คนส่วนมากจะคิดว่าผลส้มถูกเรียกว่าส้ม เพราะมันมีสีส้ม แต่หลักฐานทั้งหมดยืนยันว่า สีส้ม ตั้งชื่อตามส้มมากกว่า

คำว่า ส้ม(ORANGE) ปรากฏในภาษาอังกฤษครั้งแรกเมื่อต้นศตวรรษที่ 13 แต่ในครั้งนั้นมันถูกใช้เพื่อหมายถึง ผลส้ม หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่คำว่า ส้ม ใช้ในความหมายของสี เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

ก่อนหน้านั้นสีที่เหมือนสีส้ม ไม่ได้ใช้คำว่า ออเร้นจ์ แต่ใช้คำว่า จีโอลูห์เร้ด ซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สีเหลืองออกแดง

ζ-Zeta S.
อ่านเพิ่มเติม
http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_%28word%29

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า