หนังสือเล่มแรกของโลก(จริงๆ)

หนังสือเล่มแรกจริงเขียนขึ้นเมื่อไร?

ในอดีตนั้นหนังสือมีแบบต่าง ๆ กัน เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวสุเมเรียนและชาวอัสซีเรียนเขียนตัวอักษรรูปลิ่มลงบนแผ่นดินเหนียว ส่วนชาวอียิปต์โบราณก็ได้บันทึกอักษรภาพไฮโรกลิฟลงบนกระดาษปาปิรัส จนกระทั่งปีคริสตศักราช 400 จึงได้พัฒนาเป็นแบบมีหน้าเป็นแผ่น ๆ และมีปกหน้าหลัง

[หนังสือเล่มแรกจริง ๆ ทำด้วยทองคำเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาล]


อย่างไรก็ตาม หนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั้นเป็นหนังสือภาพที่มีเพียง 6 หน้า และทำด้วยทองคำ 24 กะรัต เข้าเล่มด้วยห่วงทองคำ สร้างโดยชาวอีทรัสคันในภาคเหนือของอิตาลีเมื่อ 600 ปี ก่อนคริสตกาล

[หนังสือที่มีการตีพิมพ์โดยระบุวันที่เล่มแรก เป็นคัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตาสูตรจากจีน
ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.868]


หนังสือที่ได้ตีพิมพ์และระบุวันที่ฉบับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมาจากประเทศจีน ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.868 โดยพิมพ์หมึกสีด้วยแม่พิมพ์แกะไม้ทีละหน้า ซึ่งเทคนิคการพิมพ์นี้ก็ถูกนำไปใช้ในเกาหลีช่วงปี ค.ศ.700 แต่ไม่ระบุปีพิมพ์

[หนังสือเล่มแรกที่ถูกตีพิมพ์มากที่สุดคือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ของเยอรมัน
ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.1454]


การทำหนังสือยังคงใช้มือทำจนถึงกลางศตวรรษที่ 1400 เมื่อโยฮันน์ กูเทนแบร์ก ชาวเยอร์มัน ตีพิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์หน้าละ 42 บรรทัดของเขาในปี ค.ศ. 1454 ก็นับว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับนั้นได้ถูกตีพิมพ์พร้อมกันมากที่สุด คือ 200 เล่ม ด้วยเครื่องพิมพ์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้น
แอดมิน

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า