อายุของสุนัขและแมว

หลายคนยังคงเชื่อว่า อายุของสุนัขเมื่อเทียบกับอายุของมนุษย์ คือ 1/7 (อายุสุนัข 1 ปี เท่ากับอายุคน 7 ปี) ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัด แต่ก็สามารถทำให้คนเชื่อฝังหัวกันเช่นนั้นเสียส่วนใหญ่

อันที่จริงแล้ว ปัจจุบันยังไม่พบผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือคนใดที่ช่วยให้เราเปรียบเทียบอายุข้ามสายพันธุ์อย่างง่าย ๆ ได้

แมวและสุนัขอายุ 12 ปี บางตัวมีความสามารถทางร่างกายในระดับที่สูงกว่ามนุษย์อายุ 84 ปีที่กระฉับกระเฉงที่สุด และดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละสายพันธุ์อีกด้วย

วิธีที่ดีที่สุดที่ทำได้ คือ การใช้สูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาช่วยในการคำนวณแบบคร่าว ๆ โดยสูตรการคำนวณดังกล่าวระบุว่า ลูกแมวและลูกสุนัขเติบโตเร็วกว่าเด็กทารกมาก แต่จะมีอัตราการเติบโตลดลงอย่างฮวบฮาบหลังจากอายุครบ 2 ปีแล้ว

ดังนั้น สุนัขหรือแมวอายุ 1 ปี น่าจะเทียบเท่ากับมนุษย์อายุ 16 ปี ขณะที่ สุนัขหรือแมวอายุ 4 ปี น่าจะเทียบได้กับมนุษย์อายุ 64 ปี โดยประมาณ ทั้งนี้การคำนวณอายุโดยละเอียดต้องอาศัยสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ (ยังคงมีความคลาดเคลื่อน แตกต่างกันไปบ้าง)

[ตารางเปรียบเทียบอายุของคนและสุนัข คำนวณตามขนาดของสุนัข]

[ตารางเปรียบเทียบอายุของคนและแมว]

————————————————————————-
คำนวณอายุ สุนัขของคุณอย่างละเอียด

ขอขอบคุณ
http://www.pedigree.com
http://www.barrievet.com/pets/calculator.html

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า