อิทธิพลของชื่อ

การรับรู้ของคนเราบางทีก็มีเหตุผลที่แปลก ๆ ดีนะ บางเรื่องไม่น่าจะเกี่ยวกัน แต่เราก็จับมาเชื่อมโยงกัน ที่แปลกว่านั้นคือ เราทุกคนรู้สึกเหมือน ๆ กัน

อย่างการศึกษาทางจิตวิทยาเกี่ยวกับชื่อ พบว่าคนเราจะรู้สึกว่า คนที่มีชื่อย่อกลางนั้น มีความสามารถในเชิงปัญญาสูงกว่าคนอื่น ๆ ให้ความรู้สึกภูมิฐานกว่า และมีแนวโน้มจะได้รับความเคารพ เกรงใจ และภาพลักษณ์ที่ดีจากสังคมมากกว่า

เช่น “Jane Smith” เฉย ๆ คนจะมองว่าเป็นคนธรรมดา แต่ถ้าเขียนชื่อกลางแบบย่อลงไปด้วยเป็น “Jane F. P. R. Smith” คนที่เห็นชื่อนี้จะเกิดความคาดหวังว่าคน ๆ นี้จะต้องเก่งและฉลาด เป็นต้น

จากการทดลองหลาย ๆ แบบให้ผลลัพธ์ไปในทางเดียวกัน คือผู้คนมักมองว่าคนที่เขียนชื่อกลางแบบย่อลงไปด้วย มักมีความสามารถทางปัญญาสูง หรือถูกนำไปเชื่อมโยงกับอะไรที่ต้องใช้สติปัญญา

ตัวอย่างการทดลองหนึ่งคือ ให้อาสาสมัครจัดกลุ่มชื่อกับอาชีพต่าง ๆ ว่าชื่อไหนควรจะมีอาชีพอะไร ผลออกมาพบว่า บุคคลที่มีชื่อย่อกลางมักถูกจัดไว้ในองค์กรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทาง สติปัญญาโดยตรง เช่น สถาบันวิจัย ส่วนชื่อที่ไม่ได้ใช่ชื่อย่อกลาง จะถูกจัดอยู่ในอาชีพอื่น ๆ ทั่วไป ไม่มีอะไรพิเศษ

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การให้อาสาสมัครอ่านงานเขียนซึ่งลงชื่อผู้เขียนเอาไว้ ทั้งที่งานเขียนเหล่านั้นใกล้เคียงกัน แต่อาสาสมัครจะลงคะแนนในเชิงบวกให้กับนักเขียนที่มีชื่อย่อกลางมากกว่า เป็นต้น

นอกจากนี้ในองค์กรต่าง ๆ ยังพบว่า ผู้ที่มักเขียนชื่อกลางแบบย่อ มักได้รับสถานะทางสังคมและการปฏิบัติที่ดีกว่าจากเพื่อนร่วมงาน เพราะมันทำให้ผู้คนรู้สึกในแง่บวกด้วยเหตุผลทางจิตวิทยา (ในที่นี้เขาไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจน คงต้องมีการศึกษาต่อ)

ทั้งนี้จึงมีการแนะนำว่า ผู้ที่มีชื่อกลางเวลาแนะนำตัวควรบอกชื่อย่อกลาง หรืออย่างน้อยก็ควรเขียนมันลงไปด้วยจนเป็นนิสัย เพราะมันให้ผลลัพธ์ที่ดี ส่วนคนที่ไม่มี(มันก็ไม่มีล่ะนะ) การตั้งชื่ออีเมล์ หรือเขียนสถานะต่าง ๆ ในลักษณะคล้าย ๆ แบบนั้นก็ช่วยในด้านมุมมองได้เหมือนกัน เช่น Jennifer 8. Lee

คนเรานี่ตลกดีนะ ^^”

แอดมิน
http://www.popsci.com/article/science/middle-initials-make-you-seem-smarter?dom=PSC&loc=recent&lnk=5&con=middle-initials-make-you-seem-smarter
อ่านเพิ่มเติม

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า