แคปซูลเวลา

แคปซูลเวลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แคปซูลเวลา คือ การฝังแคปซูลที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้ในยุคปัจจุบันและยุคก่อน ๆ ลงไปเพื่อเก็บรักษาเอาไว้ เป็นแผนปฏิบัติกันทั่วไปตามเมืองใหญ่ ๆ ของโลก แต่มีแคปซูลเวลาอย่างหนึ่งที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 45 ชั้น กลับไม่ได้ถูกฝังเอาไว้ ซึ่งเจ้าสิ่งนั้นก็คือ มหาพีระมิดของอียิปต์ ตามตำนานกล่าวว่าเป็นหลุมพระศพของฟาโรห์ คูฟู และฟาโรห์ คาฟรา แห่งราชวงศ์ที่ 4 แต่ท้ายที่สุดพีระมิดนี้กลับมีความหมายมากกว่านั้น เพราะปัจจุบันได้รับการมองว่าพีระมิดนี้อาจเป็นแคปซูลเวลาที่ใช้บันทึกความรู้ในสมัยโบราณ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในตำนานอียิปต์บอกเป็นนัย ๆ ว่า มหาพีระมิดทั้งสองแห่งนี้ เป็นที่เก็บความรู้ และเก็บมหาสมบัติเอาไว้ ดังนั้น ในยุคกลางชาวอารับผู้ปกครองอียิปต์ได้พยายามขุดพีระมิดทั้งสองนี้เพื่อค้นหาความรู้และสมบัติที่ซ่อนเอาไว้ แต่ก็ทำได้เพียงแค่เคลื่อนย้ายแผ่นหินที่บรรจุตัวอักษรเฮียโรกลิฟฟิกส์ ซึ่งวางกั้นอยู่ทางด้านหน้าออกไปได้เท่านั้น (พวกเขาได้นำมันไปประกอบในสิ่งปลูกสร้างที่มัสยิดแห่งอิบน์ตูลัม โดยวางกลับหัวจนทำให้อ่านไม่ออก)
เมื่อครั้งที่ นโปเลียน รุกรานอียิปต์ ในปี พ.ศ.2484 และมีชัยเหนือกองทัพอียิปต์ เขาสั่งให้คณะนักสำรวจใช้พีระมิดเป็นฐานสำหรับการรังวัดพื้นที่เพื่อทำแผนที่ทหาร และพบสิ่งที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพวกเขาพบว่าถ้าเราลากเส้นต่อเนื่องจากเส้นทแยงมุมที่ตัดกับฐานพีระมิดแล้ว ก็สามารถที่จะล้อมรอบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ได้พอดี นอกจากนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกยังตัดผ่านยอดพีระมิดพอดี และแบ่งสามเหลี่ยมออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน
นักวิทยาศาสตร์ที่ติดตามนักสำรวจไป ได้ค้นพบความเหมือนกันโดยบังเอิญหลายอย่าง เช่น พวกเขาได้นำเอาความยาวรอบฐานมาหารด้วย 2 เท่าของความสูงดั้งเดิมของพีระมิด ก่อนหน้าที่ก้อนหินบางก้อนบนยอดจะถูกเคลื่อนย้ายออกไป ซึ่งผลลัพธ์ได้เท่ากับค่าพายที่แท้จริง นั่นคือ 3.1416 (ไม่ใช่ 3.1428 อย่างที่ชาวกรีกโบราณยุคหลังได้คำนวณไว้)
นอกจากนี้ พวกเขายังพบว่า เส้นตรงที่ลากมาจากทางเหนือตัดกับเส้นขวางที่ฐานพีระมิด จะคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งของขั้วโลกเหนือไปเพียงแค่ 4 ลิปดากว่า ๆ แต่หากว่านับจากระยะเวลาที่พีระมิดถูกสร้าง ขั้วโลกเหนือได้เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมไปตามระยะเวลา (ก็ประมาณ 4 ลิปดา) และปล่องที่อยู่ใต้ห้องกษัตริย์ของพีระมิดยังชี้ตรงไปที่ดาวเหนือและกลุ่มดาวมังกร (ปัจจุบันเรียกว่ากลุ่มดาวกระบวยตักน้ำใหญ่) แต่ละด้านของพีระมิด ถ้าคิดตามลูกบาศก์แบบอียิปต์ จะมีปริมาณเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปี นั่นคือ 365 วัน
อีกอย่างหนึ่งที่สร้างความงุนงงสงสัยให้แก่ชาวโลก ซึ่งอาจแสดงถึงวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ย้อนลึกเข้าไปในอดีตอันไกลโพ้น คือ การบวกเส้นทะแยงมุมที่ฐานพีระมิดในหน่วยของนิ้ว ได้ค่าเท่ากับ 25826.6 ซึ่งบังเอิญตรงกับจำนวนปีที่แกนขั้วโลกอยู่ในตำแหน่งตรงกับดวงอาทิตย์ขณะโคจรในอวกาศ นั่นคือ 25,827 ปี
นี่เป็นเพียงตัวอย่างของความบังเอิญที่น่าอัศจรรย์ ที่ชวนให้คิดว่ามหาพีระมิดนี้ไม่ได้เป็นหลุมพระศพของฟาโรห์ แต่น่าจะเป็นแคปซูลเวลาที่ทำจากหิน และสิ่งที่มันเก็บรักษาเอาไว้เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วก็คือ “ความรู้และอารยธรรม” ที่หายสาปสูญไปหลายพันปี ถ้าเพียงว่าเราจะอ่านมันออกมากกว่านี้ อาจต้องรอให้เรามีความรู้เทียบเท่ากับสิ่งที่ผู้คนในอดีตได้ค้นพบมาก่อนแล้วก็เป็นได้…
แอดมิน

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า