แมลงวันตัดหัวมด (ant-decapitating fly)

ant-decapitating fly

เป็นแมลงวันขนาดเล็กมาก พวกมันจะแอบวางไข่ไว้ในตัวมด
เมื่อไข่ฟักเป็นหนอนดักแด้ ตัวอ่อนจะไปอยู่ที่ส่วนหัวของมด
มันสามารถควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของมดได้
ใช้มดเป็นทาสของมัน และควบคุมให้มดไปหาที่ตาย
ในที่ ๆ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของมัน
จากนั้น มันก็จะค่อย ๆ ตัดส่วนหัวของมดจากภายใน
จนหัวหลุดจากตัว แล้วมันก็กินสมอง เจาะโพรง
อาศัยฟักตัวอยู่ในนั้น และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
มันก็กลายเป็นแมลงวันแล้วโผล่ออกมาจากหัวของมด

แอดมิน
http://goo.gl/rux5vy

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า