10 อันดับ ฝันร้ายที่พบบ่อยที่สุด

 
ความฝัน เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และยังไม่อาจหาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน แต่นักจิตวิทยาเชื่อว่า ความฝันนั้นเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของเรา โดยเฉพาะความฝันที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันโดยทั่วไป หมายถึง สิ่งที่คนเราทุกคนมักจะฝันเห็นบ่อย ๆ (common dreams) นั้นสามารถบอกถึงความรู้สึกนึกคิด และสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ฝันได้

 
โดยทั่วไปแล้วความฝันมักได้รับอิทธิพลจากจิตใต้สำนึกในช่วงนั้น ๆ ของเรา ฝันร้าย มักเกิดจากความวิตกกังวลและแรงกดดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง วิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ได้ในเรื่องของลางบอกเหตุหรือการทำนายฝัน แต่ในทางจิตวิทยา ความฝันสามารถบอกใบ้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้ 
 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาตามโลกแห่งความจริงเสียทีเดียว ความฝันมักแสดงออกมาในรูปแบบของการกำหนดเป็นสัญลักษณ์แทนความกลัว ความกังวล แรงกดดัน และปัญหาต่าง ๆ มีการสำรวจเกี่ยวกับฝันร้ายที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจซึ่งเกิดขึ้นกับเราทุกคน แสดงให้เห็นว่าคนเรานั้นเมื่อมีปัญหาบางอย่างมากระทบ ก็ฝันถึงเรื่องคล้าย ๆ กันหมด…

 
ต่อไปนี้คือ 10 อันดับฝันร้าย ที่เรามักจะฝันเห็นกันบ่อย ๆ 
 
 
อันดับที่ 10 : หลงทาง / ถูกขัง
 
 
ความฝันเกี่ยวกับการหลงทาง ถูกจับขัง หรือหลงเข้าไปในกับดัก เป็นความฝันที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการวิเคราะห์มากกว่าแบบอื่น ๆ ผู้ที่ฝันถึงเรื่องประมาณนี้มักกำลังรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับให้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่อยากทำ หรือกำลังหวาดกลัวว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาทางออกได้ บางทีอาจกำลังรู้สึกสับสนกับชีวิตหรือหน้าที่การงาน กังวลว่าจะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ไม่ดี และถ้าหากไม่รีบหาทางจัดการกับตัวเอง ก็อาจจะเป็นเหตุให้เริ่มมีฝันร้ายในแบบถัดไป
 
 
อันดับที่ 9 : ตกจากที่สูง / จมน้ำ
 
 
ความฝันเกี่ยวกับการตกจากที่สูงหรือกำลังจมลงไปใต้น้ำ (คนละอย่างกับความรู้สึกตกจากที่สูงก่อนที่จะหลับ) ในฝันตัวผู้ฝันจะระลึกได้ว่าเมื่อตนเองกระแทกพื้นหรือจมลงไปทั้งตัวก็จะต้องตาย และกำลังรอความตายนั้น ความฝันลักษณะนี้มักเกี่ยวข้องกับความกังวลในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วในมือ กลัวว่าจะไม่สามารถควบคุมมันได้ หรืออาจทำให้มันหลุดมือไป ความฝันแบบนี้ถ้าฝันบ่อย ๆ และรู้ตัวว่าฝัน ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ฝันจะแก้ไขสถานการณ์ในฝัน เช่น พยายามว่ายน้ำ หรือบิน หากสามารถควบคุมได้ ก็จะส่งผลดีต่อความรู้สึกเมื่อตื่นขึ้นมาด้วยเช่นกัน 
 
Lucid dreaming : คือ ภาวะที่เรารู้ตัวว่าเรากำลังฝัน ซึ่งเกิดจากการรับรู้ถึงสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในฝัน เช่น การพบกับคนรักที่ตายไปแล้ว หรือ การเหาะไปในอากาศ หรืออาจเกิดจากการตื่นขึ้นมาในเวลาสั้น ๆ แล้วกลับไปฝันต่อ มีความเชื่อทางจิตวิทยาว่า หากเรารู้ว่ากำลังฝันแล้วแก้ไขสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในฝันได้ จะรู้สึกดีขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่เผชิญอยู่
 
 
อันดับที่ 8 : โทรศัพท์หรือเครื่องใช้อื่น ๆ ทำงานผิดปกติ
 
 
ความฝันแบบนี้ก็อย่างเช่น จะโทรศัพท์ไปหาใครสักคนแต่โทรศัพท์พัง หรือโทรติดแต่ไม่มีคนรับ หรือคอมพิวเตอร์เกิดดับไประหว่างที่กำลังทำงานอยู่พอดี  ดังนี้เป็นต้น ความฝันลักษณะนี้ โดยเฉพาะถ้าเป็นความฝันที่เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร บ่งบอกถึงปัญหาทางด้านความรู้สึกของผู้ฝันที่มีต่อสังคมรอบตัว ผู้ฝันอาจกำลังรู้สึกล้มเหลวด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือขาดผู้ที่เข้าใจกันในระดับอารมณ์ อาจรู้สึกว่าขาด(หรือโหยหา) การติดต่อจากคนรัก เพื่อนสนิท บุคคลสำคัญทางความรู้สึก เป็นความฝันที่บ่งบอกว่าควรจะเริ่มใส่ใจความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ให้มากขึ้นได้แล้ว
 
 
อันดับที่ 7 : เปลือยกายหรือแต่งกายไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
 
 
ความฝันนี้เกิดขึ้นบ่อยกับคนทุกเพศทุกวัย ผู้ฝันอาจฝันว่าอยู่ดี ๆ ก็มีเหตุต้องเปลือยกายต่อหน้าผู้คน หรือต้องแต่งตัวประหลาด ๆ ในที่ซึ่งมีคนเยอะ ๆ ความฝันลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเคารพเชื่อถือในตนเอง ภายใต้เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็น หรือสิ่งที่เราพยายามปกปิดเอาไว้นั่นเอง ดังนั้น ผู้ที่กำลังมีความลับ หรือมีบางอย่างปิดบังผู้อื่นอยู่ มักจะฝันถึงเรื่องนี้ นอกจากนี้ ระดับของความลับนั้นยังส่งผลถึงความรู้สึกในฝันด้วย ถ้าคุณเปลือยกายโดยไม่รู้สึกอายเท่าไหร่ แสดงความความลับของคุณไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนัก แต่ถ้ารู้สึกอับอายเหลือเกินแสดงว่าคุณถึงขั้นหวาดกลัว หวาดระแวง ว่าความลับนั้นจะถูกเปิดเผยออกมา 
 
 
อันดับที่ 6 : ภัยพิบัติต่าง ๆ 
 
 
ความฝันเกี่ยวกับภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ภัยพิบัติเหล่านั้นมักเป็นตัวแทน บ่งบอกถึงปัญหาที่ผู้ฝันกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตจริง และแสดงถึงสภาวะทางจิตใจด้วย ผู้ที่มักฝันถึงภัยพิบัติต่าง ๆ มักอยู่ในสถานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก กำลังถูกรุมเร้าด้วยปัญหาต่าง ๆ หรือเพื่อนร่วมงานไม่ดี มีความขัดแย้งกับผู้ที่อยู่ในระดับสูงกว่า รู้สึกขาดที่พึ่ง และรู้สึกว่าตนเองกำลังพ่ายแพ้ต่อสถานการณ์นั้น ซากปรักหักพังเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่คุณเหลืออยู่หลังจากการต่อสู้อันยาวนาน
 
 
อันดับที่ 5 : สอบตก
 
 
แม้ว่าจะเรียนจบมาหลายปี และมีชีวิตห่างไกลจากสูตรและสมการต่าง ๆ มานานแล้ว แต่ทุกคนก็ยังคงฝันถึงการทำข้อสอบอยู่บ่อย ๆ และส่วนมากจะฝันว่าสอบตกหรือได้ผลการเรียนออกมาไม่ดีอีกด้วย ความฝันลักษณะนี้แสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ฝันกำลังกระทำในชีวิตจริง และผลสอบสะท้อนถึงความกังวลในเรื่องของผลลัพธ์ ผู้ฝันอาจกำลังกังวลหรือสงสัยว่าตนเองนั้นสมควรได้รับความสำเร็จดังที่เป็นอยู่หรือไม่ หรือสงสัยว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นเพียงพอที่จะทำให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่า ถ้าในฝันคะแนนของคุณออกมาไม่ดี ก็แสดงว่าคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้ยังพยายามไม่พอ 
 
 
อันดับที่ 4 : บ้านหรือสิ่งของในบ้านสูญหายหรือถูกทำลาย
 
 
ความฝันเกี่ยวกับบ้านหรือสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้านเป็นความฝันที่ถือว่าปกติธรรมดามากสำหรับทุกคน ในฝันนั้น บ้านมักจะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์ประกอบภายนอกของตัวเรา ในขณะที่สิ่งของภายในบ้านมักสื่อถึงองค์ประกอบภายในของตัวเรา หากฝันว่าบ้านหรือสิ่งของในบ้านแตกหักเสียหาย เป็นไปได้ว่าผู้ฝันอาจกำลังรู้สึกว่าตัวตนหรือจิตใจของเขาถูกทำลายหรืออยู่ในสภาวะเลวร้าย เช่นเดียวกับความฝันว่าทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย สะท้อนถึงความรู้สึกภายในซึ่งอาจรู้สึกว่าได้สูญเสียอะไรบางอย่างไป เช่น ความรัก ความศรัทธา คุณค่าในตัวเอง หรือความมั่นใจ ซึ่งอาจเกิดจากการถูกหลอกลวง หรือต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ในชีวิตจริง 
 
 
อันดับที่ 3 : ปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะ
 
 
ความฝันเกี่ยวกับรถยนต์พัง หรือยานพาหนะเกิดมีปัญหาขณะขับขี่ ก็เป็นความฝันที่พบบ่อยมากอย่างหนึ่ง ซึ่งยานพาหนะมักเป็นตัวแทนของร่างกายผู้ฝัน และอาจเกี่ยวข้องถึงสภาพจิตใจด้วย ความฝันลักษณะนี้คล้าย ๆ กับเรื่องบ้านและสิ่งของภายในบ้าน สภาพของรถที่ปรากฏในฝันอาจเป็นตัวแทนของสิ่งที่ผู้ฝันรู้สึกและรับรู้ได้เกี่ยวกับตนเอง เช่น ในฝันคุณอาจขับรถหรูแต่เต็มไปด้วยปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ หรือสิ่งต่าง ๆ ภายในรถที่ขัดข้องไปหมด แบบนี้ผู้ฝันอาจกำลังรู้สึกว่าลึก ๆ แล้วตนเองไม่ได้ดูดีหรือมีความสุขดังที่แสดงออกมามากนัก ส่วนการฝันว่ายานพาหนะมีระบบการควบคุมที่ผิดปกติ อาจแสดงถึงความรู้สึกอ่อนแอ ไร้การควบคุมภายในตนเอง
 
 
อันดับที่ 2 : ทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บหรือความตาย
 
 
ไม่ต้องกังวลว่าหากคุณตายในฝันแล้วจะส่งผลถึงชีวิตจริง เพราะหลายคนฝันว่าตายแล้วก็ยังมีชีวิตรอดมาเล่าให้เราฟัง ส่วนมากแล้วความฝันที่เกี่ยวกับความตาย มักสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดวาระบางอย่างของช่วงชีวิต ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไป แต่บางครั้งการฝันว่าตายก็อาจเป็นตัวแทนของอารมณ์กังวลที่เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ค่อยดีกำลังจะเกิดขึ้น การฝันว่าได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย และตาย อาจหมายถึงการบาดเจ็บทางอารมณ์ ความกลัวที่จะถูกทำร้าย แต่ถ้าฝันว่าผู้ที่เจ็บป่วยหรือตาย เป็นคนรักหรือบุคคลสำคัญ จะแสดงถึงความกังวลว่าสิ่งสำคัญของคุณที่เกี่ยวข้องหรือมีอยู่ในบุคคลอื่นอาจสูญหายหรือถูกทำลายไป ถ้าฝันว่าตนเองกำลังจะตาย หมายถึง คุณรู้สึกว่าไม่อาจรับมือกับสถานการณ์หรือความหนักใจที่เกิดขึ้นได้ และไม่สามารถขอความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาจากใครได้เลย
 
 
อันดับที่ 1 : ถูกไล่ล่าหรือทำร้าย
 
 
ฝันร้ายแบบที่มีคนฝันกันบ่อยที่สุดคือการถูกบางสิ่งบางอย่างไล่ตาม หรือถูกผู้อื่นทำร้าย แม้จะมีฉากหลังหรือผู้ร้ายที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ความฝันแบบนี้กระตุ้นให้มีการตอบสนองทางร่างกายให้วิ่งหนี บินหนี หรือต่อสู้ การที่ความฝันลักษณะนี้ค่อนข้างแพร่หลายและเกิดขึ้นบ่อย เพราะการหนีและการต่อสู้ เป็นปฏิกิริยาพื้นฐานของคนเราเมื่อต้องเผชิญกับอันตรายหรือความหวาดกลัว ดังนั้น ผู้ที่ฝันว่าถูกไล่ล่าหรือทำร้าย มักเกิดจากการที่จิตใจรู้สึกถึงความหวาดกลัว ความวิตกกังวลและปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมักสะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่ไล่ล่าเรา เพราะคุณกลัวว่าในที่สุดแล้วจะต้องจนมุม หรือต้องปะทะกับปัญหานั้นเข้าสักวัน 
 
ความฝันเป็นสิ่งที่ยากจะควบคุม และสื่อถึงหลายสิ่งหลายอย่างเกินคาดเดา แต่การวิเคราะห์ความฝันได้บ้าง บางครั้งก็ทำให้เรารู้ตัวว่าจิตใจของเรากำลังตกอยู่ในภาวะใด หรือกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่ เป็นการพิจารณาตัวเองและหาทางแก้ไขไปในตัวได้ด้วยเหมือนกัน
 
 
แอดมิน
 http://health.howstuffworks.com/mental-health/sleep/dreams/10-common-nightmares111.htm

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

3 Responses to “10 อันดับ ฝันร้ายที่พบบ่อยที่สุด”

 1. ใครสักคน says:

  ปกติชอบฝัน แบบที่ 10 ร่วมกับ แบบที่ 1 นะ แต่ในฝันสุดท้ายจากวิ่งหนีก็ต้องสู้อะ แต่ทุกครั้งที่ฝันแบบนี้คือมันส์มาก เหมือนเข้าไปผจญภัยในหนังอะ 555

 2. Sudarat says:

  จริงๆแล้วรักษากับหมอจิตเวชอยู่แล้วหมอบอกว่าเราเป็นโรคแพนิค+ซึมเศร้า ทุกครั้งที่เรากินยาไม่ต่อเนื่องหรือขาดยา เราจะฝันอันดับ1 กะ 10 บ่อยมาก ฝันซ้ำไปซ้ำมาตื่นมาแล้วก็ฝันฝันแบบนี้ทุกวัน
  ตอนแรกก็งงตัวเองเหมือนกันปกติจะไม่ฝันแบบนี้
  ถ้าไม่ดูหนังผีหรือ หนังฆาตรกรรม จนเริ่มสังเกตุตัวเอง ว่าทำไมถึงฝันแต่แบบนี้ช่วงนี้ อันนี้เป็นครั้งที่2แล้วคะ ที่ฝันแบบนี้ แต่แต่ก่อนไม่เป็นนะ เพิ่งมาเป็นตอนที่ได้รับการบำบัดนี่แหละ มีใครเป็นเหมือนเราบ้างไหม อยากรู้ค่ะ

 3. wat says:

  ถูกไล่ล่าหรือทำร้าย…ผมฝันบ่อยครับ เรื่องจริงผมก็เป็นคนขี้กังวลด้วยอันดับที่1 ตรงเลยครับ

ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน เม้นท์ตรงนี้ก็ได้จ้า